Paieška

Apie LAIEK

 
 

Kasdien pasaulis praranda 150-200 gyvybės – pirmuonių, augalų, gyvūnų - rūšių. Žmonija, degindama gamtinius išteklius, ne tik teršia orą, naikina gyvenamąją aplinką, pažeidžia gamtinę pusiausvyrą. Katastrofiškai nyksta ir patys žemės gelmių ištekliai.

Dabar per vienerius ūkininkavimo metus pasaulyje suvartojama tiek akmens anglių, kiek jų susikaupdavo per 400 tūkstančių metų.
 
Tarptautinės energetikos agentūra įvertino 800 naftos laukų, iš kurių išgaunama trys ketvirtadaliai viso pasaulio naftos. Agentūros ekspertai tvirtina, kad daugelyje šių laukų jau pasiektas naftos išgavimo maksimumas.

Atominės energetikos šalininkai teigia, kad čia neišsenkami ir patys saugiausi energetikos ištekliai. Ir perskaitome, kad 36% Fukušimos vaikų jau turi auglių...

Maža Europos šalis Danija iki 2050-ųjų metų planuoja visą sau reikalingą elektros ir šilumos energiją pasigaminti iš atsinaujinančių išteklių. Nes neturi iškastinio kuro nei žemės plotų galimai atominei dykvietei.
Neturi kitos protingos išeities ir maža Europos šalis Lietuva.
 
 
Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentu išrinktas Martynas Nagevičius siūlo būdus, kaip galima sumažinti atsinaujinančios energijos supirkimo tarifus. Skaityti daugiau
 

Konfederacijos idėjoms pritaria:

Akad., habil.dr.Jurgis Vilemas
KTU doc., dr.Valdas Lukoševičius
VGTU prof., habil.dr.Vytautas Martinaitis
VU prof., habil.dr.Antanas Feliksas Orliukas
Prof. Simas Ramutis Petrikis
ASU prof., dr.Petras Punys
VGTU prof., habil.dr.Vidmantas Jankauskas
ASU doc., dr. Kęstutis Navickas
Dr.Feliksas Zinevičius