Paieška

LAIEK misija

 

 
Foto: www.technologijos.lt


 
Foto: www.technologijos.lt

 


LIETUVOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS KONFEDERACIJA

įregistruota  2012.05.08.

Misija – Suvienijus visas Lietuvoje veikiančias nepelno organizacijas, kurių veikla susijusi su atsinaujinančios energetikos vystymu, skleisti Žaliosios energijos idėją ir sukurti sąlygas jai toliau plėtotis ir virsti realiais rezultatais.
 
Kokia šiandienos situacija Lietuvoje?

Lietuvai kasmet reikia:
apie 20 TWh šilumos (centralizuotai tiekiamos šiluma daugiabučių namų ir viešosios paskirties pastatų šildymui, individualių namų, pramonės ir žemės ūkio objektų patalpų šildymui);
apie 10 TWh elektros energijos šių energijos poreikių tenkinimui kasmet importuojame:
 • 2,4 mlrd. m3 gamtinių dujų;
 • 150 tūkstančių tonų naftos produktų;
 • daugiau kaip 6 TWh elektros energijos.
už tai Rusijai per metus sumokame apie 4 milijardus litų;
 
Kokie realūs atsinaujinančios energetikos ištekliai?

 • biokuras (malkinės medienos ir medienos perdirbimo atliekos, šiaudai, greitai augantys žilvičiai, kita augalinė masė, nuotekų dumblas) – 2,25 mln. tonų naftos ekvivalento (arba [25 TWh energijos);
 • biologiškai skaidžios pramoninės ir komunalinės atliekos – 1 300 tūkst. tonų (arba [3TWh energijos);
 • vėjo energija (generavimo potencialas) - 5,5 TWh energijos;
 • saulės energija (techninis potencialas) - 2,1 TWh energijos;
 • hidroelektrinėse pratekantis vanduo galėtų pagaminti 1 TWh energijos;
 • biodujos (techninis potencialas)2 TWh energijos;
 • žemės gelmių panaudota šiluma leistų pagaminti iki 1 TWh šilumos;
 • biodegalų gamybos pajėgumai gali pagaminti 20% ) visų Lietuvoje sunaudojamų degalų;
   
visi šie vietiniai energijos šaltiniai kartu sudaro apie 40 TWh Lietuvos metinį energetinį potencialą, kuris žymiai viršija bendrąjį šilumos ir elektros energijos poreikį.
 
  .