Paieška

Vėjo energija

 


 
 

Europos vėjo energetikos asociacijos duomenimis, 2011 m. Europos mastu buvo instaliuota daugiausiai atsinaujinančių išteklių energijos gamybos technologijų, lyginant su prieš tai buvusiu laikotarpiu.

2011 m. Europos Sąjungoje buvo instaliuota 9616 MW galios vėjo energijos. Vėjo energijos instaliuota galia Europos mastu 2011 m. pabaigoje iš viso sudarė 93957 MW. Šis kiekis sudaro 6,3 proc. Europos Sąjungos elektros energijos pasiūlos. Europos vėjo energetikos asociacijos duomenimis, 21,4 proc. visose Europos Sąjungos šalyse naujai instaliuotos galios sudarė vėjo energija. 2011 m. vėjo energijos instaliuota galia beveik nesiskyrė nuo 2010 m. instaliuotos galios, kuri sudarė 9648 MW. Vėjo energetikos industrijos vidutinis metinis augimas per pastaruosius 17 metų (1995 - 2011 m. laikotarpiu) sudarė 15,6 proc.
 

"Nepaisant vis dar jaučiamų ekonominės krizės padarinių, Europoje instaliuojami reikšmingi vėjo energijos kiekiai. Tačiau, norint pasiekti Europos Sąjungos ilgalaikius tikslus energetikos bei klimato kaitos prevencijos srityje, būtina užtikrinti panašią vėjo energetikos plėtrą ir ateityje. Šiam tikslui pasiekti Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybės privalo siųsti pozityvius signalus investuotojams į vėjo energetiką bei išlaikyti stabilų šios srities politikos kursą, tuo tarpu pačiai Europos Sąjungai būtina nustatyti teisiškai įpareigojančius atsinaujinančių išteklių energetikos plėtros tikslus 2030 m." — teigia Justin Wilkes, Europos vėjo energetikos asociacijos Politikos departameto direktorius. 
 
Žemyninės dalies vėjo energetikos plėtra Vokietijoje ir Švedijoje, kartu su sparčiai besivystančiomis naujomis rinkomis tokiose valstybėse, kaip Rumunija, bei jūrinės dalies vėjo energetikos sektoriaus augimas Jungtinėje Karalystėje pernai atsvėrė sumažėjusį vėjo energetikos sektoriaus augimą tokiose išsivysčiusiose vėjo energetikos rinkose, kaip Prancūzija ir Ispanija. Europos vėjo energetikos asociacijos ataskaitoje pažymima, jog pernai Vokietija išliko pagal instaliuotą vėjo energijos galią pirmaujančia valstybe, po kurios toliau rikiuojasi Ispanija, Pracūzija, Italija bei Jungtinė Karalystė.
 
2011 m. atsinaujinančių išteklių energetika sudarė net 71,3 proc. naujai instaliuotų galių (32043 MW), t.y., 37,7 proc. daugiau, nei 2010 m. Praeitais metais naftos produktų ir atominės energetikos technologijų instaliavimai krito (išinstaliuota daugiau galių, nei instaliuota naujų).
 
2011 m. Europos bendroji instaliuota galia padidėjo 35468 MW ir pasiekė 895878 MW. Vėjo energijos dalis padidėjo iki 10,5 proc., o visų atsinaujinančių išteklių — iki 31,1 proc.
 
2011 m. pabaigoje vėjo energijos instaliuota galia Lietuvoje iš viso sudarė apie 200 MW. Nepakankamai sparčią vėjo energetikos plėtrą Lietuvoje lemia itin nepalankus valstybės institucijų požiūris į atsinaujinančių išteklių energetiką bei dvigubų standartų taikymas tradicinei bei žaliajai energetikai. Šalyje veikia viena iš Europos Sąjungoje nepalankiausių vėjo energetikos skatinimo tvarka. Importuojamas dujas deginančios elektrinės Lietuvoje remiamos labiau, nei atsinaujinančių išteklių elektrinės. Valstybė Lietuvoje taip pat yra numačiusi 500 MW kvotą vėjo energetikos plėtrai.
 
Skaityti pilną Europos vėjo energetikos asociacijos 2011 m. vėjo energetikos statistikos ataskaitą.

Susijusios nuorodos: